Adwokat Justyna Gardjan

zapraszam do zapoznania się z ofertą kancelarii

Oferta kancelarii

Zakres usług

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty
 • zaprzeczenie i uznanie ojcostwa
 • ustalenie kontaktów
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • władza rodzicielska

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • podważenie testamentu
 • długi spadkowe

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę z umów
 • odszkodowania i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (uzgodnienie treści księgi wieczystej, zasiedzenie, naruszenie posiadania, immisje)
 • służebności
 • gwarancja i rękojmia
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • postępowanie egzekucyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • dochodzenie zapłaty wynagrodzenia
 • dochodzenie odszkodowania za niesłuszne zwolnienie
 • przywrócenie do pracy
 • mobbing
 • odwołania od decyzji ZUS

Prawo administracyjne

 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • wnioski o zmianę/sprostowanie decyzji
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja strony przez sądami i organami administracyjnymi