Adwokat Justyna Gardjan

zapraszam do zapoznania się z ofertą kancelarii

Oferta kancelarii

Oferta

W ramach prowadzonej kancelarii świadczę następujące usługi:

  • Zastępstwo prawne i procesowe klienta w postępowaniach przez sądami, organami ściągania oraz urzędami,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie projektów umów,
  • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
  • udział w negocjacjach i mediacjach.

Koszty

Wynagrodzenie zawsze jest ustalane na podstawie umowy z klientem, w sposób indywidualny, uwzględniający konieczny nakład pracy, stopień skomplikowania danej sprawy oraz zakres podejmowanych przeze mnie czynności. Orientacyjny koszt jednorazowej porady prawnej to około 150 zł brutto.

W zależności od charakteru współpracy (sprawa indywidualna bądź stała obsługa prawna), możliwe jest ustalenie wynagrodzenia godzinowego, w formie ryczałtu bądź tzw. success fee (wynagrodzenia za pomyślny wynik danej sprawy, ustalonego obok wynagrodzenia godzinowego lub ryczałtowego).
Wynagrodzenie nie zawiera dodatkowych opłat koniecznych do uiszczenia w toku danego postępowania tj. opłaty skarbowe, sądowe, kancelaryjne, jak również koszty tłumaczeń dokumentów z języka obcego.

Wszystkie usługi opodatkowane są 23% stawką podatku VAT.